“Nauwe vaste samenwerkingsverbanden, continue ontwikkeling & meerdere disciplines”

  • Urbanworks is een klein bureau met nauwe vaste samenwerkingsverbanden met meerdere disciplines.
  • Urbanworks zet in op het continue verbeterproces van het stedelijk gebied. Van kleinschalige bouwkundige ingrepen en renovaties, herontwikkelingen tot gebiedsvisies en herinrichtingen.
  • Door continu relaties te leggen tussen de grote en kleine schaal kan er een ideale verhouding ontstaan in beeld, programma en potenties.

Urbanworks, architectuur, stedenbouw, Leiden, Younes Elorche

Younes Elorche (Eigenaar)

Geboren 1981 te Hoorn.
Multidisciplinair ontwerper, bouwkundig en stedenbouwkundig geschoold aan de HTS te Rotterdam.

Younes begon zijn loopbaan als interim ingenieur bij diverse stedenbouwkundige afdelingen van de gemeente Amsterdam, van projectbureau IJburg tot stadsdeel Nieuw-West. In 2011 richtte hij zijn bureau Urbanworks op. Vanuit Urbanworks heeft hij in samenwerkingsverband aan diverse prijsvragen meegedaan. Van een zelfvoorzienende woonboot, een binnenstedelijke herontwikkeling in Hengelo en onlangs een CPO in Leiden.

Als ontwerper legt hij telkens verbanden tussen de kleine en grote schaal.

LinkedIn / Twitter

"Younes is een gedreven, getalenteerde ontwerper met een goed oog voor zowel de grote lijnen van een ontwerp als de gedetaileerde uitwerking ervan. Door zijn beheersing van diverse software paketten is hij goed in staat ideeen te visualiseren en inzichtelijk te maken voor derden, en deze ook verbaal helder te presenteren. Younes begrijpt hoe een ontwerpproces in elkaar steekt, wat de uiteenlopende belangen zijn van betrokken partijen etc. Tot slot. Ik heb met erg veel plezier met Younes samengewerkt aan diverse projecten in Nieuw West / Amsterdam."

− Ir. Wim Hendriks - Urban designer (Stadsdeel Nieuw-West)